Testing on iMac

Dòm cái iMac giờ quay lại cái này đau mắt quá... Huhu

mà chuột iMac là chuột chết. Gru`hhhhhhhhhhh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét