Đi làm sớm thiệt !!!!
Sáng hôm nay ko hiểu sao anh sang sớm thế không biết Thế là đi làm sớm. Hôm qua Tú nghỉ làm... Buồn nhỉ. Mất đi 1 người để tám...Hôm nay phải approve cho xong đống task này đã. Hix.

For Joe from India
Hi Joe,

Glad to meet you online again. My blog is written in Vietnamese. So pls give me your comment. And you're always welcome to my blog and welcome to Viet Nam.

Your friend.

Ngày 5 tháng 6
Hôm qua mình và anh đi mua cho bé Ty một cái kệ sách thiệt là đẹp...

Tối hôm qua đọc Touch, thấy sao nhỉ ?

Vẫn chưa kiếm được nhà. Hix sao vậy ta? Nghĩ đến chuyện này là lại nghĩ linh tinh hà

060407 - Sinh nhật bé Ty
Hôm nay thứ hai, sinh nhật bé Ty. Chúc bé Ty của chị hai học ngày càng giỏi và dễ thương hơn nhé !!!