Cảm thấy bực mình.

Bực mình với chính mình.

Một người không quen gọi điện mượn sách vở. Tự dưng không muốn cho mượn.

Chán mình ghê.

Thôi mang tiếng ác cũng được. Chút nữa tui từ chối.

Chỉ sợ người xa lạ đó mượn rồi không trả, chắc là còn điên hơn. Tuần sau thi rồi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét