Quà giáng sinh!

Anh ơi, giáng sinh năm nay anh thích gì nhỉ?

Giáng sinh là em thi xong rồi... Hehe, có tiếc mục này đặc sắc dành cho anh đây.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét