Khó hiểu quá đi!

Ừ thì em muốn bình thường, mọi thứ bình thường. Thế là được.
Hạnh phúc cũng bình thường.Thế cũng vui.
Nhưng đôi lúc, những thứ quá bình thường thì em lại không tự chấp nhận.
Em khó hiểu.
...
Em tự nhủ hãy sống tự tin lên, nhất định là mình sẽ làm được, thế mà, vẫn đâu đó, em ganh tị, em ghen ghét... Em khó hiểu.
...
Vẫn biết là em chỉ là một người bình thường, em vẫn có cảm xúc, vẫn đầy đủ hỉ nộ ái ố. Cho nên, em thấy khó hiểu, khó hiểu quá đi thôi :((

0 nhận xét:

Đăng nhận xét