Thi ISTQB! - - Who will study along with me? - -

Công ty vậy là đã có 3 tester đậu ISTQB. Hic, ngẫm lại mới thấy em đúng là làm biếng...
Thôi, kỳ này em dẹp đan móc... dẹp hết. Chừng nào thi đậu thì em mới đan móc trở lại... Em quyết tâm lắm rùi.
1. Không lượn lờ HTT nữa.
2. Không lân la các blogger đan móc.
3. Không Ravelry, không Crafter, không LionBrand...
4. Không kim móc, que đan, len, chỉ gì hết ráo...
....
Em học bài...
Cố lên em ơi, em làm được mà! love

0 nhận xét:

Đăng nhận xét