Cuối tuần chán òm!

Cuối tuần, vẫn phải học bài vì thứ 4 mới đi thi. Không đi đâu chơi được, hổng làm gì được, chả rảnh coi phim... Ngủ cũng thì cũng hạn chế ketukmeje
...
Cho nên em để title là cuối tuần chán òm í mà.
...
Được cái an ủi, hôm thứ 6 present ok, được cô khen là không phải đọc outline tepuktangan

0 nhận xét:

Đăng nhận xét