Ăn kẹo hông?

Tình hình là đang ngồi ngậm 1 cây kẹo mút Golia, nghe bài hát Lollipop của Aqua, hahaha..

Bạn đã đủ mạnh để thử??? --> Cà phê Việt.

Sáng vô được phát khuyến mãi 1 gói... Có uống đâu...

Mở hộc bàn ra, trùi ui, còn được 3 cây chewing gum, 2 bịch snack, 3 cây Golia, 1 cây bánh Cream O...

Có ai ăn kẹo không? Ơi 1 tiếng, tặng ngay... bài hát Lollipop...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét