Wedding picture!

I'm checking all pictures in my computer. Hehe, this is the picture which I didn't put in the wedding album. But we did have a great time then. love

2 nhận xét:

Eo, trẻ tuổi thế mà đã chồng con rồi cơ à em, đánh nhanh rút gọn quá nhỉ :D

Hic, anh nói làm em ngại quá. Nhưng mà em đánh nhanh rút gọn từ đầu năm nay cơ anh ạ :"> Lâu lâu quởn thì up hình lên cười chơi í mà ;))

Đăng nhận xét