Lịch học ở NV!

Hic, từ ngày đi thi 14/12 đến giờ đã là 4 tháng rồi mà đến giờ vẫn chưa có lịch học. Điên tiết cái trường này ghê. Hôm nay cũng chưa có lịch. Gra`ohhhhhhhhhhhh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét