Add thêm vài tiện ích vào blogspot!

Blogspot thiệt là cô đơn... Bạn bè của mình bên Google blogger này mình hông biết ai hết trơn trọi à merajuk, mọi người ở VN vẫn refer Y!360 hơn mà, trong khi mình có vẻ thích cái này hơn cả wordpress luôn.

Đã add thêm được chat room, thử luôn cái yahoo state và một số cái nữa. Thấy cũng được. Đang cố làm một cái gì đó để cho blogspot của mình lên đời 1 tẹo, hehe!!! gelakguling

0 nhận xét:

Đăng nhận xét