Blog = diary!

Chuyển blog qua đây cũng như là mình chính thức viết diary lại vậy. Không bạn bè, không người theo dõi setan, mà thôi, cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là mình nghĩ gì, mình cảm thấy như thế nào khi viết blog mà thôi...
Ah, nhắc mới nhớ, phải move mấy bài tình cảm của mình qua đây mí được.
Lấy cái tên là amigurumi-world mà từ ngày qua đây chưa có show hàng con thú bông nào hết trơn... Dự án treo rùi, hic.
Tối nay lại về làm hoa voan. Sao mà mình ham hố thế không biết. Thôi, làm xong chậu Pensée này rồi nhất định trở lại con đường đan móc. Điển hình là móc Pokemon và đan 1 cái khăn có dốc lòng tôm như chị Kiwi chỉ mí được.
Cố lên, aja fighting! rindu

1 nhận xét:

Đan khăn mùa này ai xài nhỏ?Móc áo mặc đi mừ.

Đăng nhận xét