Google thật sáng tạo!


Kết nhất cái avatar này của google nè. Là tín hiệu Moorse nhé. Nó làm mình nhớ đến ngày xưa quá... Hihi, chưa kể 1 thời oanh liệt của cụ Liên Đội Trưởng này mà... hehe

0 nhận xét:

Đăng nhận xét