Thấy thiếu thiếu cái j đó, thấy cần cần cái j đó...

Dạo này ít đọc truyện tranh, mà lại chăm xem phim...

Dạo này cũng ít đi mua truyện nốt, mà chỉ thỉnh thoảng mua phim hoạt hình..

:|

Hèn chi, thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó, thấy cần cần cái gì đó...

Thiệt tình là mình đang bực mình đây... Thấy khó chịu sao đó...

Đã thế mở thèng Zend lên, nó k cho edit mí cái file... Điên thiệt!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét