Tuesday, I don't care....
Dạo này nhóc có nhiều tâm trạng thiệt...

Buồn, vui, bình thường, loạn xà ngầu...

Hôm qua viết 1 entry, được và mất... Xong hôm nay page view của nhóc tăng lên đáng kể... Thì ra bạn bè nhóc online nhiều ghê...

Rồi, qua blog của thằng Tài Bee,,, thấy nó viết bài Cần và Muốn...

Cũng khá hay ấy chứ nhỉ? Nó cũng làm nhóc suy nghĩ về những điều nhóc MUỐN và những cái nhóc thực sự CẦN....

Con người luôn mâu thuẫn giữa giữa thực tế và mong ước. Cái nhóc MUỐN là những cái mà nhóc lúc nào cũng nghĩ đến và hi vọng về điều đó. Cái nhóc CẦN là những cái thực sự cần thiết cho cuộc sống hiện tại của nhóc.

Nhóc cũng k phải là ngoại lệ, vì thế giữa CẦN và MUỐN, đơn giản, nhóc đã chọn thực hiện những gì mà nhóc đã, đang và sẽ CẦN. Tuy nhiên, những gì mà nhóc đang thực hiện này cũng chưa làm được những gì mà nhóc CẦN....

Thôi, nhóc này MUỐN nhiều lắm... Làm việc thôi, chứ cứ ở đó mà CẦN với MUỐN.

1 nhận xét:

hì hì,
MUỐN là ước mơ, CẦN là chấp nhận.
Cuộc sống phải có những ước mơ để vươn lên và đôi lúc cũng phải biết chấp nhận hiện tại nữa.
Cố lên nào.

Đăng nhận xét