Midnight lady!!

Nghe nhạc cho đầu tuần nà pà kon...

Hông hiểu sao, thích bài này, mà nghe vào Midnoon, chứ hổng phải Midnight!!!

Midnight thì ngủ mất đất rùi còn đâu nè...

1 nhận xét:

Đã định cm, rồi lại thôi, nhưng cũng đã thành cm mất rồi ;))
Bài hát hay đó mày.

Đăng nhận xét