Bận rộn!

Đã chính thức bị dzí... và nguy cơ thứ 7 này vẫn đi làm...
Đã khởi công móc cái áo đẹp mà mới thích hôm qua. (Móc được 10x20 cm rồi đó tepuktangan)
Đã móc xong 1/2 chữ J.
Đã ...
Bận rộn hen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét