Chuyển nhà!

Mình quyết định chuyển thử nhà qua bên Blogspot này và thử các tính năng của nó xem.
Bên cạnh chọn lựa giữa blogspot và wordpress, mình sẽ làm cả 2 trong một thời gian và để xem đâu là lựa chọn cho mình vậy!

Èo, cho đến nay vẫn chưa nhận được thông tin shutdown của Yahoo!360, nhưng chị em đã chuyển nhà gần hết rùi, thế nên mình cũng dọn vậy...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét