Đan áo, đan áo!
Em đang tập đan áo nì...

Tính ra cũng không khó do em đan theo chart hình. An ủi là trông cũng đều đều...

Vì vụ án đan áo này mà quà 8/3 em chả làm gì cả...

Hi vọng em không phải là nàng Bân đan áo cho chồng...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét