Tại sao?

Anh đừng hỏi em tại sao em thay đổi. Tại sao em lại khác em đến vậy?
...
Tại sao ư?
---
Em cũng đang tự chất vấn mình đây! Tại sao?

1 nhận xét:

sao tam trang qua vay P

Đăng nhận xét