Đan móc!

Công nhận sau 1 tháng đâm đầu luyện thi ISTQB em đã cai được móc thành công mĩ mãn. tepuktangan Đến giờ vẫn còn đi tìm chart, nhưng mà, cơ bản là cầm kim lên em thấy mình có việc khác làm cần kíp hơn, thế là, thôi móc...
...
Nhưng em chuyển sang thêu... Éc éc, lại tốn 1 bộn tiền bon chen... Thôi, step by step nhé!
...
Đợt này em về thêu từ từ giải trí vậy. Còn vụ án đan móc thì cũng đành từ từ thôi...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét