Where angels fear to thread.

Lại thích thêm 1 bài nữa của BA. Càng nghe càng thấm.

Hic, chắc tại mình ngáo Eng quá, mỗi lần cố nghe, cố tra từ điển thì mới hiểu hết ý nghĩa của một bài hát. Thiệt tình, ước gì giờ mình ở Canada nhỉ, được có cơ hội gặp BA, thần tượng của mình...

Thôi, giới thiệu lun... Bài "Where Angels fear to thread"

Tâm đắc toàn bộ lun đấy. Copy n paste cả bài lun.

"Well i'm wrapped around your finger
I'm never letting go
You know i'm happy just to linger
And let the feeling flow
This must be an illusion
I know this can't be real
But right here and right now
This is paradise i feel
I never thought i'd find someone to move me
Someone who could see right thru me
You found your way into my head
Where even angels fear to tread
Don't wanna go out walkin
Don't wanna take a drive
Don't wanna move from this sweet spot baby
While this feelin's still alive
The way we fit together
It's like we're meant to be
And right here and right now
This is paradise to me
I never thought i'd find someone to move me
Someone who could see right thru me
You found your way into my head
Where even angels fear to tread
yeah, you find your way into my head
even angels fear to tread"

Không bít hồi ấy down từ nguồn nào nữa. Lát kiếm ra bỏ lên entry này sau hén. Chiêm ngưỡng lời trước đi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét