Đi hay ở?

Tự nhiên lại có cảm giác thế này, một cảm giác thật khó chịu.
...
Mình biết đây là quyết định của mình và tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Bất giác cảm thấy mình thiệt sự mong mỏi một thay đổi, mong mỏi đến nóng lòng.
Đi hay ở đây?
...
Đã có plan như thế rồi, phải take action thôi chứ không thì chính mình sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, đau khổ nhất.
...
Và dĩ nhiên, mình không thể cam tâm và không bao giờ để mình phải rơi vào tình trạng như thế!!!
...
Quyết nhé!

2 nhận xét:

bà chị lạm dụng tiếng Anh quá, viết tiếng Anh thì tiếng Anh hết, tiếng Việt thì tiếng Việt hết, chứ cứ nửa Anh nửa Việt thế???

Ủa, có 2 chữ là "Plan" và "take action" thôi mà làm gì đến nỗi lạm dụng hả ta :D

Đăng nhận xét