Entry for February 05, 2009
Công nhận hiệu ứng photoshop kinh khủng thiệt. Mình biến thành người khác khi được "lột da"

PS. Tấm này là hình nguyên thủy...

1 nhận xét:

hí hí, cô dâu xinh quá. :D

Đăng nhận xét