I'm moving.

Sắp chuyển chỗ ngồi rồi. Lần này là chuyển chỗ nè, chuyển công việc, chuyển tất cả luôn. Hehe, duy chỉ có một cái chưa chuyển đó là chuyển cty thôi.
...
Mình cũng liều thiệt nha. Dám đâm đầu, xăm mình đòi chuyển việc nha.
....
Mọi chuyện cũng ổn rồi. Rồi sẽ tốt thôi.
...
Cố lên, cố lên UP!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét