Ice Age - Phần 3.


Hai phần Ice Age trước coi cười bể bụng rồi. Nhưng em vẫn chưa muốn mua Ice Age 3 về coi vội.
Tự dưng hôm qua đi đổi đĩa Sakura cho Long thì hết đĩa, thế là rinh Ice Age 3 về thay vì cầm đĩa Up hay là HP6.
...
Lại được dịp bể bụng tiếp tục.
Mọi người cũng kiếm coi nha, không thì ra rạp coi cho nó lành. peace

0 nhận xét:

Đăng nhận xét