Em ở đâu - Marc Levy!


Tự nhiên bản thân thấy siêng năng đọc truyện hẳn lên nhất là trong hoàn cảnh nhà nhà học bài, người người làm việc thế này...
Phim thì dạo này cũng có coi 1 mớ, tuy không nhiều như hồi trước nữa nhưng mà là khá nhiều...
...
Bạn Quỳnh lại cho em mượn 1 quyển nữa của Marc Levy, hôm qua em về mải miết quá chưa đọc được chữ nào. Thôi, đợi khi nào em cảm thấy xì chét thì em lôi ra giảm xì chét vậy...
...
Cuộn len đang móc dở con Boo vẫn để chỏng chơ trên bàn làm việc...
...
Bao nhiêu dự đinh vẫn chưa hoàn thành...
...
Và em, em ở đâu?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét